Nyheter

Fra 10/5-21 går vi over til ny løsning for betaling. Vi går over til PayEx og betaling via mobiltelefon.

Gå hit for å se hvordan du skal gjøre dette hvis du trenger hjelp:

https://payex.no/media/icqnotto/medipay-betaling-cgm-190201-v3.pdf


Alle rettigheter 2019 | Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Nefle er utviklet og eiet av SKIL, med midler fra Den Norske Legeforening

Administrer tilgang


NefleDen Norske Legeforening