VIKTIG INFORMASJON TIL PASIENTER

  • Under ferieavvikling vil det kun prioriteres ø-hjelp og ikke planlagte kontroller.
  • Planlegg legetimen i god tid for problemstillinger som ikke er akutte. Det er lang ventetid på legetime, denne forventes å øke utover høsten.
  • E-konsultasjon og reseptfornyelse via helsenorge vil i perioder være stengt under ferieavvikling.
  • Prøvesvar som er normale vil ikke bli besvart, du vil kun få tilbakemelding på prøvesvar som er avvikende. Har du behov for prøvesvar, ta kontakt med legekontoret.
  • Om du er i et behandlingsforløp på UNN og har spørsmål om dine timer/oppførling, ta kontakt direkte med UNN.
  • Legeerklæring til forsikring blir ikke prioritert. Om det er behov for legeerklæring, gi beskjed til ditt forsikringsselskap at ventetiden kan være opp til 6 mnd.