Viktig informasjon

Legekontoret 17.09.2021

Svar på e-konsultasjon og reseptbestillinger

På grunn av stort press på fastlegene vil det til tider kunne ta lengere tid en normalt før du får svar på din melding og/eller reseptforespørsel. Du vil heller ikke automatisk få svar på blodprøver som er normale. Under ferieavvikling vil e-konsultasjon og reseptbestilling via helsenorge være stengt i perioder, dette vil variere fra lege til lege.