Legekontoret

OBS!

Victoria Therese Isaksen avslutter sin stilling 30.06.23. Fra 01.09.23 vil Håkon Brustad vikariere på denne listen. Kan du ikke vente med legetime til etter 01.09.23, har vi andre leger tilgjengelig om det er behov. De vil også kunne fornye resepter, skrive sykemeldig/legeerklæring ell. og ta seg av ø-hjelpstimer inntil tiltredelse av vikar.