Viktig informasjon

Legekontoret

VIKTIG INFORMASJON TIL PASIENTER

- Under ferieavvikling vil det kun prioriteres ø-hjelp og ikke planlagte kontroller.

- Planlegg legetimen i god tid for problemstillinger som ikke er akutte. Det er lang ventetid på  
 legtime, denne forventes å øke utover høsten.

- E-konsultasjon og reseptfornyelse via helsenorge vil i perioder være stengt under ferieavvikling.

- Prøvesvar som er normale vil ikke bli besvart, du vil kun få tilbakemelding på prøvesvar som er
 avvikende. Har du behov for prøvesvar, ta kontakt med legekontoret.

- Om du er i et behandlingsforløp på UNN og har spørsmål om dine timer/oppførling, ta kontakt
 direkte med UNN.

- Legeerklæring til forsikring blir ikke prioritert. Om det er behov for legeerklæring, gi beskjed til
 ditt forsikringsselskap at ventetiden kan være opp til 6 mnd.